TÜRKPATENT 2024 Mayıs dönemi tasarım verilerini açıkladı. Erzurum tasarım sayısı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 1’inci sırayı aldı. İlde üretilen tasarım sayısının ülke toplamındaki payı yüzde 0,30 oldu.

Erzurum 5 aylık tasarım üretimi

Verilere göre, Erzurum’da bu yılın Ocak - Mayıs ayları arasında en fazla sayıda tasarımın geliştirildiği dönem 22 tasarım ile Şubat ayı olarak kaydedildi. İlde Ocak ayında 15, Şubatta 22, Martta 3, Nisanda 3, Mayısta 6; beş aylık toplamda ise 49 Tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Mayıs ayı bölgesel veriler ve Erzurum

TÜRKPATENT verilerine göre Mayıs ayında Erzurum’dan 6, KUDAKA istatistik bölgesi illeri toplamında 6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 8, Doğu Anadolu Bölgesinden 18 tasarım başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un Mayıs ayı başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 33,3’lük pay edindi.

Ocak - Mayıs dönemi

Erzurum ETB yıllık 2 bin ton kırmızı et üretiyor Erzurum ETB yıllık 2 bin ton kırmızı et üretiyor

Bu yılın Ocak - Mayıs ayları kapsamında Erzurum’dan 49, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 51, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 63, Doğu Anadolu Bölgesinden 171, ülke toplamında ise 16 bin 330 tasarım başvurusu yapıldı.

Erzurum’un payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Erzurum’un 4 aylık tasarım başvurusu sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 96, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,7, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 28,65, ülke toplamında yüzde 0,30 oldu.

Tasarım sayısı iller dağılımı

2024 yılının ilk beş ayı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinin 12 ilinden başvuru yapılırken, Erzincan ve Kars illerinden tasarım başvurusu kaydedilmedi. Dönemde Erzurum’dan 49, Elazığ’dan 30, Malatya’dan 39, Muş’tan 5, Ağrı’dan 3, Tunceli’den 4, Bitlis’ten 4, Hakkari’den 1, Van’dan 25, Bingöl’den 2, Ardahan’dan 4, Iğdır’dan 5 tasarım başvurusu tespit edildi.

Kaynak: iha